HOSE (16) | HNX (7) | UPCOM (19) Tổng số công ty: 42
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/06/2023 DNH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNH của CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng công ty, địa chỉ 80A – Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 08/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
 • 08/06/2023 NBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBP của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến Đại hội ngày 30/05/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình – số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
            - Nội dung họp: Công ty sẽ gửi nội dung đại hội cho cổ đông cùng thư mời họp.
 • 09/06/2023 QTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTP của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần (thời gian: sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút) bắt đầu từ ngày 09/06/2023, cụ thể:
  Đối với cổ đông nhận tiền mặt: phải xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp nhận thay phải có uỷ quyền hợp pháp.
  Đối với cổ đông nhận tiền chuyển khoản: Công ty sẽ chuyển cổ tức theo đề nghị của cổ đông.đợt 2 năm 2022
 • 12/06/2023 VSH: Thông báo ngày ĐKCC chi cổ tức năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi cổ tức năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/16/20230516_20230515___vsh___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_nam_2022_bang_tien.pdf

 • 15/06/2023 PGV: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (mã CK: PGV) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/4/12/20230412_20230411___pgv___tb_ngay_dkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_nam_2023.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.