HOSE (17) | HNX (7) | UPCOM (19) Tổng số công ty: 43
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 04/03/2024 PPC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã CK: PPC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/12/15/20231215_20231214___ppc___tb_so_1990_ve_ngay_dkcc_tam_ung_co_tuc_lan_1_nam_2023_bang_tien.pdf

 • 04/03/2024 PGV: Thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền đối với Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/12/19/20231219_20231218___pgv___tb_ngay_dkcc_tam_ung_co_tuc_nam_2023_bang_tien.pdf

 • 04/03/2024 PGV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển bằng tiền
  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển bằng tiền của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (mã CK: PGV) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/ccc86c80-ab37-455a-9a28-7cc786ce3647?ridx=330909007

 • 14/03/2024 AVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AVC của CTCP Thủy điện A Vương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 20,95%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.095 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/03/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện A Vương – Tầng 9, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 14/03/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền
 • 21/03/2024 DTV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTV của CTCP Phát triển điện Trà Vinh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/04/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Phát Triển Điện Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 19/04/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông.
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Nội dung họp và tài liệu sẽ công bố sau trên website: www.diennongthontv.com.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9,TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
            - Thời gian họp: 21/03/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.