HOSE (19) | HNX (8) | UPCOM (30) Number of companies: 57
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 01/31/2020 NT2: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã CK: NT2) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/12/31/20191231_20191231 - NT2 - TB ngay dkcc de tam ung co tuc 2019 bang tien.pdf

 • 02/12/2020 EAD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EAD của CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Điện lực Đắk Lắk (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/02/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 02/12/2020 TTE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm tài chính 2018

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (mã CK: TTE) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/1/13/20200113_20200113 - TTE - TB ngay dkcc lay y kien co dong bang van ban va chi co tuc nam 2018.pdf

 • 02/14/2020 VCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCP của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 14/02/2020
            - Thời gian họp:
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai cho cổ đông hiện hữu khi mua thêm cổ phần của Công ty vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật; Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán; Các vấn đề khác có liên quan.
 • 02/17/2020 DNH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNH của CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 17/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty, địa chỉ 80A Trần Phú, P. Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, bắt đầu từ ngày 17/02/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.