HOSE (19) | HNX (8) | UPCOM (29) Number of companies: 56
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 07/10/2020 HND: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HND của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, địa chỉ: thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/07/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 07/15/2020 CHP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (mã CK: CHP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/1/20200701_20200701 - CHP - TB DKCC tra co tuc nam 2019 bang tien.pdf

 • 07/16/2020 VCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCP của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 16/07/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 21, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
            - Nội dung họp: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số vấn đề quan trọng khác.
 • 07/21/2020 SBH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBH của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/07/2020 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 07/31/2020 PIC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIC của CTCP Đầu tư Điện lực 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 – địa chỉ: 182 Hoàng Diệu, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - bắt đầu từ ngày 31/07/2020 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.