HOSE (18) | HNX (6) | UPCOM (28) Number of companies: 52
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 09/25/2019 HJS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của CTCP Thủy điện Nậm Mu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 09/30/2019 VAV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VAV của CTCP VIWACO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Kế hoạch Công ty cổ phần VIWACO bắt đầu từ ngày 30/09/2019
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/30/2019 SHP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (mã CK: SHP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/9/3/20190903_20180903 - SHP - TB ngay DKCC tra co tuc 2018 bang tien.pdf

 • 10/01/2019 BTP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã CK: BTP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/26/20190726_20190726 - BTP - TB ngay dkcc chi tra co tuc tien mat 2018.pdf

 • 10/04/2019 DNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNC của CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 04/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 04/10/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.