HOSE (30) | HNX (15) | UPCOM (99) Number of companies: 144
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 12/05/2020 HBW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBW của CTCP Nước sạch Hòa Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 11/2020 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong Giấy mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 Công ty – Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
            - Nội dung họp: Thông qua nội dung ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai (Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai) với dự án: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn ODA Hàn Quốc theo quy định của pháp luật.
 • 12/08/2020 THW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THW của CTCP Cấp nước Tân Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 520 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, địa chỉ: Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 08/12/2020 (Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, khi đến nhận cổ tức xuất trình Số cổ đông và Chứng minh nhân dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/08/2020 VPD: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (mã CK: VPD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/11/20201111_20201111 - VPD - TB NDKCC thanh toan co tuc nam 2019 bang tien.pdf

 • 12/08/2020 TVW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVW của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Lúc 14h30 ngày 03/12/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể theo thư mời
            - Nội dung họp: + Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có
 • 12/09/2020 QNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNW của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 1,51%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 151 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi – Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.