HOSE (30) | HNX (16) | UPCOM (99) Number of companies: 145
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/17/2021 NNB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNB của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 17/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình – Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
            - Nội dung họp: + Thông qua chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội;
  + Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
  + Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và chủ trương triển khai các dự án đầu tư năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
  + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty;
  + Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 05/17/2021 HGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGW của CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 1,986% (01 cổ phiếu nhận được 1,986 đồng, số tiền thực nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị).
            - Thời gian thực hiện: 17/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang, địa chỉ: Số 263 Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ) bắt đầu từ ngày 17/05/2021. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng nhận cổ phần (sổ cổ đông) và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ CCCD còn giá trị sử dụng.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  https://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/23/1.HGW_2021.4.23_e63d409_1603v_20210420_1.PDF
 • 05/18/2021 CNG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CK: CNG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/30/20210329_20210329 - CNG - TB NDKCC to chuc dai hoi dong co dong thuong nien 2021.pdf

 • 05/20/2021 GSM: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GSM của CTCP Thủy điện Hương Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn, Km 70 – Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
            - Nội dung họp: Thực hiện theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn
 • 05/21/2021 VMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMG của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.