HOSE (30) | HNX (16) | UPCOM (98) Tổng số công ty: 144
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/01/2021 DRL: Thông báo ngày ĐKCC chi tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi tạm ứng cổ tức đợt năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK: DRL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/25/20201225_20201225 - DRL - Thong Bao Ngay DKCC Tam Ung Co Tuc Dot 3 Nam 2020 Bang Tien.pdf

 • 22/01/2021 BWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWS của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: * Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.
  * Thanh toán bằng tiền mặt: Cổ đông chưa đăng ký tài khoản, nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty, số 14 đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu, vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 22/01/2021. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu hoặc người nhận ủy quyền phải xuất trình CMND, sổ chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/01/2021 NSL: Ngày 25/01/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 29/01/2021 NBT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBT của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Số 103 Nguyễn Huệ, Phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre bắt đầu từ ngày 29/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 02/02/2021 IDC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDC của Tổng Công ty IDICO - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 02/02/2021, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể theo thư mời họp
            - Nội dung họp: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.