HOSE (30) | HNX (15) | UPCOM (99) Tổng số công ty: 144
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/09/2020 TQW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQW của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 220 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang bắt đầu từ ngày 25/09/2020 và phải xuất trình chứng minh nhân dân. Nếu ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của Pháp luật.
  Khi thanh toán bằng chuyển khoản: Đề nghị Quý cổ đông gửi đầy đủ thông tin Tài khoản bằng văn bản về phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/09/2020 HID: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (mã CK: HID) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/4/20200904_20200904 - HID - TB NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2020.pdf

 • 30/09/2020 SD3: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD3 của CTCP Sông Đà 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1: 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty
  + Địa chỉ hiện nay: Số 105 đường Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, Tp. Pleiku, Gia Lai.
  + Địa điểm mới: Đường Võ Nguyện Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện KonPlong, tỉnh Kom Tum.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong ngày 30/09/2020
 • 30/09/2020 DNN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNN của CTCP Cấp nước Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu từ ngày 30/09/2020, khi nhận xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 30/09/2020 HJS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2019