HOSE (30) | HNX (15) | UPCOM (87) Tổng số công ty: 132
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/06/2023 GLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLW của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 09/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, số 388 Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 09/06/2023. Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký như sau:
  Ø Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: mang theo sổ cổ đông, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Ø Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: cổ đông đăng ký theo mẫu và gửi về Phòng kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai theo địa chỉ trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức cho tài khoản chính chủ của cổ đông được hưởng quyền, cổ đông chịu phí chuyển khoản.năm 2022
 • 09/06/2023 QTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTP của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần (thời gian: sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút) bắt đầu từ ngày 09/06/2023, cụ thể:
  Đối với cổ đông nhận tiền mặt: phải xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp nhận thay phải có uỷ quyền hợp pháp.
  Đối với cổ đông nhận tiền chuyển khoản: Công ty sẽ chuyển cổ tức theo đề nghị của cổ đông.đợt 2 năm 2022
 • 11/06/2023 BWS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWS của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 18/04/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: Biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  Báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023;
  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch tài chính 2023;
  Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; Đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
            - Nội dung họp: Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 12/06/2023 TDW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/23/20230523_20230522___tdw___tbndkcc_tra_co_tuc_dot_1_2022_bang_tien.pdf

 • 12/06/2023 LWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LWS của CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 5,65%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 565 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính – kế toán Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 12/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.