HOSE (29) | HNX (15) | UPCOM (100) Tổng số công ty: 144
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/02/2020 LCW: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCW của CTCP Nước sạch Lai Châu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Chốt danh sách cổ đông để họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty – số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp).
 • 26/02/2020 ISH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISH của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: * Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/02/2020. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.
  Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền nhận cổ tức (theo mẫu của Công ty) kèm theo CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: *Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu gửi Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ Công ty hoặc fax vào số 0271.373.1092 hoặc gửi bản scan vào địa chỉ email: Tcktidicoshpgmail.com (Tài khoản phải mang tên Người sở hữu). Thời gian nhận cổ tức: (Vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/02/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/03/2020 TDM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (mã CK: TDM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/12/11/20191211_20191210 - TDM - TB Chot DS Tham du DHDCD TN 2020 va Tam ung co tuc nam 2019 bang TM.pdf

 • 05/03/2020 PBK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBK của CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Thông qua mức chi trả thù lao, thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2020;
  + Thông qua việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
 • 09/03/2020 CNG: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CK: CNG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/1/21/20200121_20200121 - CNG - TB chot danh sach tam ung co tuc.pdf