HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/06/2022 VTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTG của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến từ 20/06/2022 đến 30/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ
            - Nội dung họp: TCPH thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ
 • 30/06/2022 EIN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EIN của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến tháng 06/2022, thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; kết quả hoạt đông năm 2021; kế hoạch năm 2022 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
 • 06/10/2022 DAH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/19/20220419_20220419___dah___tb_nybs_va_giao_dich.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.