HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/12/2023 DXL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXL của CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 1,25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 125 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Phòng tài chính kế hoạch tổng hợp Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn số 1A Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7), bắt đầu từ ngày 22/12/2023, khi đến nhận tiền xuất trình căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.