HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 12
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/07/2024 MQB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQB của CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/07/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 06/08/2024 BTU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTU của Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/08/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/08/2024 BMD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMD của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/08/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận, Số 578 Trần Hưng Đạo, Phường Đức Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2024. Khi làm thủ tục thanh toán xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân (đối với trường hợp ủy quyền hoặc thừa kế phải có giấy ủy quyền hoặc chứng nhận thừa kế theo quy định).
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty hỗ trợ phí chuyển tiền đối với cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.