HOSE (2) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/06/2023 VNX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNX của CTCP Quảng cáo và Hội chợ thươnng mại Vinexad như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 60%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Ø Người sở hữu tại khu vực phía Bắc làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Vinexad - số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội - vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/06/2023; xuất trình chứng minh thư khi đến nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Ø Người sở hữu tại khu vực phía Nam làm thủ tục nhận cổ tức tại: Chi nhánh Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Vinexad - 1202, lầu 12 tòa nhà IndoChina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh - vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/06/2023; xuất trình chứng minh thư khi đến nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/06/2023 ODE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ODE của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  - Họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào tình hình thực tế. Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc trong thư mời họp
            - Thời gian họp: Dự kiến họp ngày 24/06/2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.