HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/08/2019 NUE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NUE của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 8,89%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 889 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại: 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/09/2019 IBC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã CK: IBC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/5/20190805_20190805 - IBC - TB Ngay DKCC chot danh sach dai hoi bat thuong.pdf