HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/06/2022 TV2: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/25/20220525_20220524___tv2___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2022.pdf

 • 30/06/2022 PVE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVE của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 30/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
  Hình thức họp: Trực tiếp và trực tuyến
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2020 và 2021;
  + Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
 • 30/06/2022 HEJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEJ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP, số 2, ngõ 92, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 30/06/2022 TV3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV3 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến thực hiện ngày 08/04/2022, thời gian cụ thể Tổ chức phát hành thông báo trong thư mời gửi cổ đông và đăng trên website Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  + Thông qua báo cáo về hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  + Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
  + Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán và KHTC năm 2022.
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
  + Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022.
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  + Bầu các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2022- 2027.
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 30/06/2022 SDC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDC của CTCP Tư vấn Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thông báo cụ thể trong giấy mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể trong giấy mời họp
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty, địa chỉ Nhà G9 – số 495 Nguyễn Trãi – phường Thanh Xuân Nam – quận Thanh Xuân – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.