HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/08/2019 CCH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCH của CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 23/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ Công ty (Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 23/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/08/2019 VTK: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTK của CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 26/08/2019 đến 05/09/2019
            - Địa điểm thực hiện: Số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • 30/08/2019 KPF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

  Sở GDCK TP.HCM thông báongày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã CK: KPF) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/4aeb98c0-06e3-4793-bbd4-774cbdbd336c?ridx=1987777482

 • 16/09/2019 TVH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVH của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 21,91%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.191 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty bắt đầu từ ngày 16/09/2019.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 16/09/2019 INC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu INC của CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Tư Vấn Đầu Tư IDICO, địa chỉ: Số 100 Đường D2, P25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM vào ngày 16/09/2019 như sau:
  · Nhận bằng tiền mặt: Mang theo CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
  · Nhận bằng chuyển khoản: Đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty theo địa chỉ trên. CTCP Tư Vấn Đầu Tư IDICO chỉ chuyển khoản trả cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền (phí chuyển tiền do cổ đông chịu)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký