HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 31/05/2023 NAC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAC của CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 31/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ Căn cước công dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 01/06/2023 VQC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VQC của CTCP Giám định -Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 01/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (55 - Lê Thánh Tông - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 01/06/2023; khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022
 • 01/06/2023 PVE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVE của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
  + Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2022;
  + Thông qua sửa đổi Điều lệ;
            - Nội dung họp: + Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;
  + Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
  + Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS;
  + Báo cáo chi phí tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022;
            - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
  - Hình thức họp: Trực tiếp
            - Thời gian họp: Bắt đầu khai mạc cuộc họp lúc 9h, thứ năm ngày 01/06/2023.
 • 02/06/2023 YEG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã CK: YEG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/4/18/20230418_20230417___yeg___tb_so_732_vv_chot_ds_tham_du_dhdcd_tn_nam_2023.pdf

 • 09/06/2023 NUE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NUE của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trước ngày 15/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau (thông báo tại website công ty http://urenconhatrang.com.vn).
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.