HOSE (4) | HNX (9) | UPCOM (26) Number of companies: 39
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 08/22/2019 TV2: Thông báo niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/15/20190815_20190815 - TV2 - TB thay doi niem yet.pdf

 • 08/23/2019 CCH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCH của CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 23/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ Công ty (Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 23/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/26/2019 VTK: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTK của CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 26/08/2019 đến 05/09/2019
            - Địa điểm thực hiện: Số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • 08/28/2019 NUE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NUE của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 8,89%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 889 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại: 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/30/2019 KPF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

  Sở GDCK TP.HCM thông báongày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã CK: KPF) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/4aeb98c0-06e3-4793-bbd4-774cbdbd336c?ridx=1987777482