HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 07/12/2023 CPA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPA của CTCP Cà phê Phước An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua Tờ trình về việc thống nhất phương án xử lý đối với diện tích 255,32ha vườn cây cà phê của công ty tại vùng An Thuận để thanh lý thu hồi vườn cây.
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Cà phê Phước An, Km 26, Ql26, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 07/12/2023
 • 14/12/2023 NSS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSS của CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 1,76%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 176 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công Ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai số 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/12/2023 và xuất trình căn cước công dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.còn lại năm 2022
 • 17/03/2025 HSL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/10/20220510_20220510___hsl___thong_bao_ve_viec_niem_yet_va_giao_dich_co_phieu_thay_doi_niem_yet.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.