HOSE (2) | HNX (2) | UPCOM (4) Number of companies: 8
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 06/05/2020 SEP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEP của CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 20,27%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.027 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/06/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị - Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/06/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 06/09/2020 PSW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSW của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 17/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: 151/18 Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
 • 06/11/2020 PMB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMB của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
 • 06/18/2020 ASM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã CK: ASM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/9/20200309_20200309 - ASM - THONG BAO NGAY DKCC TO CHUC HOP DHDCDTN 2020.pdf

 • 06/22/2020 NSC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở GIao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã CK: NSC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/15/20200515_20200515 - NSC - TB DKCC ve dhdcd thuong nien 2020.pdf