Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem nvl cũng xem: VIC VHM VNM DXG HPG

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Mã quan tâm: VNM(26,818) - HPG(26,162) - MWG(17,541) - VIC(16,823) - CTG(16,637)
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
9109181
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 1099181
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Xây dựng và Bất động sản / Phát triển bất động sản

Ngành cấp 3:

Phát triển bất động sản

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo của HOSE ngày 04/01/2019
Cổ phiếu thuộc danh mục cơ sở của FTSE Vietnam ETF và V.N.M ETF

58,400 

100 ( 0.17%)

22/02/2019, 02:46

Mở cửa 58,400
Cao nhất 59,100
Thấp nhất 58,000
KLGD 592,190
Vốn hóa 54,338
Dư mua 35,170
Dư bán 28,580
Cao 52T 78,000
Thấp 52T 50,000
KLBQ 52T 1,341,083
NN mua 35990
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 17
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Loại tài liệu
Tất cả
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Giải trình KQKD
Báo cáo quản trị
Báo cáo thường niên
Nghị quyết ĐHCĐ
Tài liệu ĐHCĐ
Bản cáo bạch
Tỷ lệ vốn khả dụng
Khác
 
Kỳ báo cáo
Tất cả
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
 
 Năm 2019
 
 Năm 2018
 
 Năm 2017
 
 Năm 2016
 
 Năm 2015
 
 Năm 2014
 
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán