Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tổng trị giá Nhập khẩu Triệu USD
Máy móc thiết bị, phụ tùng Triệu USD
Điện tử, máy tính và linh kiện Triệu USD
Xăng dầu Triệu USD
Hóa chất Triệu USD
Sản phẩm hóa chất Triệu USD
Sắt thép Triệu USD
Vải Triệu USD
Ô tô Triệu USD
Thức ăn gia súc Triệu USD
Sản phẩm khác từ dầu mỏ Triệu USD
Tháng 11/2017 Tháng 10/2017 Tháng 9/2017 Đồ thị
Nguồn: Tổng cục thống kê