Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem VNSC cũng xem: SHB VPF2 VPF1 VPB VPF3

CTCP Chứng khoán Vina

Mã quan tâm: VNM(21,686) - MWG(19,338) - FLC(16,606) - QNS(15,072) - PLX(14,601)
CTCP Chứng khoán VinaCTCP Chứng khoán Vina
6103369
CTCP Chứng khoán VinaCTCP Chứng khoán Vina1063369
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán và hàng hóa

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
VNSC: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
VNSC: Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm TGĐ, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty
Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
Chấm dứt tư cách thành viên giao dịch của Chứng khoán Vina
 
Tải tài liệu
  
VNSC: BCTC quý 3 năm 2018
  
VNSC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2018
  
VNSC: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 6 năm 2018
  
VNSC: Giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2018
  
VNSC: BCTC quý 2 năm 2018
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 185,000,000,000
Số CP niêm yết 4,500,000
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán