Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP Chứng Khoán Vina

Mã quan tâm: VNM(3,309) - HAG(2,351) - MWG(2,322) - FLC(2,126) - LUT(2,058)
CTCP Chứng Khoán VinaCTCP Chứng Khoán Vina
6101549
CTCP Chứng Khoán VinaCTCP Chứng Khoán Vina1061549
Nhóm ngành:

Tài chính và bảo hiểm

Ngành:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
Chấm dứt tư cách thành viên giao dịch của Chứng khoán Vina
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 và giải trình chênh lệch lợi nhuận
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015
 
Tải tài liệu
  
VNSC: BCTC quý 1 năm 2016
  
VNSC: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 12 năm 2015
  
VNSC: BCTC Kiểm toán năm 2015
  
VNSC: BCTC quý 4 năm 2015
  
VNSC: BCTC quý 3 năm 2015
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 45,000,000,000
Số CP niêm yết 4,500,000
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán