Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem VNPT cũng xem: AGRIBANK FOX FPT FRT HPG

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Mã quan tâm: VNM(27,572) - PLX(18,105) - MBB(17,613) - CTG(16,801) - VPB(15,942)
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt NamTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
5108867
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt NamTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam1058867
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

/

Ngành cấp 3:

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Loại tài liệu
Tất cả
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Giải trình KQKD
Báo cáo quản trị
Báo cáo thường niên
Nghị quyết ĐHCĐ
Tài liệu ĐHCĐ
Bản cáo bạch
Tỷ lệ vốn khả dụng
Khác
 
Kỳ báo cáo
Tất cả
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
 
 Năm 2017
 
 Năm 2016
 
 Năm 2015
 
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán