Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem VCSC cũng xem: ACBS SSI VND VCAMBF FPTS

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

Mã quan tâm: VNM(3,669) - MWG(2,773) - HSG(2,192) - LUT(2,104) - VNB(2,069)
CTCP Chứng Khoán Bản ViệtCTCP Chứng Khoán Bản Việt
8103959
CTCP Chứng Khoán Bản ViệtCTCP Chứng Khoán Bản Việt1083959
Nhóm ngành:

Tài chính và bảo hiểm

Ngành:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
VCSC: Thông báo sửa đổi điều lệ công ty và bản điều lệ sửa đổi
Thị phần môi giới quý 2 tại HOSE: SSI tăng tốc, HCM và VCSC giảm mạnh
KHA: VCSC đã bán 63,900 cp
VCSC: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016
VCSC: Đính chính nội dung Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
 
Tải tài liệu
  
VCSC: Điều lệ năm 2016
  
VCSC: BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2016
  
VCSC: BCTC Công ty mẹ quý 1 năm 2016
  
VCSC: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2016
  
VCSC: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 860,000,000,000
Số CP niêm yết 39,840,000
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán