Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem VCSC cũng xem: HCM SSI VND MBS SHS

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

Mã quan tâm: VNM(5,850) - FLC(4,283) - VNB(3,687) - HAG(3,683) - VJC(3,540)
CTCP Chứng Khoán Bản ViệtCTCP Chứng Khoán Bản Việt
8105836
CTCP Chứng Khoán Bản ViệtCTCP Chứng Khoán Bản Việt1085836
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
VCSC: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2017
Tăng vốn điều lệ
VCSC: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ)
VCSC: Thông báo bản điều lệ sửa đổi
VCSC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu
 
Tải tài liệu
  
VCSC: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2016
  
VCSC: BCTC Công ty mẹ quý 4 năm 2016
  
VCSC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2016
  
VCSC: BCTC Công ty mẹ quý 3 năm 2016
  
VCSC: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2016
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 1,032,000,000,000
Số CP niêm yết 103,200,000
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán