Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem VCSC cũng xem: HSC HCM SSI ACBS MBS

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

Mã quan tâm: VNM(5,663) - HPG(4,075) - FLC(3,922) - VNB(3,437) - STB(3,286)
CTCP Chứng Khoán Bản ViệtCTCP Chứng Khoán Bản Việt
9104823
CTCP Chứng Khoán Bản ViệtCTCP Chứng Khoán Bản Việt1094823
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
VCSC: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
VCSC: Thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT
VCSC: Điều lệ tổ chức và hoạt động
VCSC: Báo cáo thường niên năm 2016
VCSC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
 
Tải tài liệu
  
VCSC: BCTC Công ty mẹ quý 1 năm 2017
  
VCSC: Điều lệ năm 2017
  
VCSC: Báo cáo thường niên năm 2016
  
VCSC: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2016
  
VCSC: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 12 năm 2016
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 1,032,000,000,000
Số CP niêm yết 103,200,000
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán