Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem VCBS cũng xem: ACBS AGR BVS FTS HAG

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã quan tâm: VNM(23,454) - VIC(21,999) - QNS(18,682) - PLX(18,155) - CTG(16,631)
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamCông ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
7104220
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamCông ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam1074220
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
VCBS: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ của công ty
Thêm một công ty chứng khoán muốn kinh doanh chứng khoán phái sinh
VCBS: Báo cáo thường niên năm 2017
VCBS bảo lãnh cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ của FECON
VCBS: Giấy phép điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ
 
Tải tài liệu
  
VCBS: Điều lệ năm 2018
  
VCBS: BCTC quý 1 năm 2018
  
VCBS: Báo cáo thường niên năm 2017
  
VCBS: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 12 năm 2017
  
VCBS: BCTC Kiểm toán năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch Khác
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 1,000,000,000,000
Số CP niêm yết 70,000,000
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán