Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP SX - XNK Lâm Sản & Hàng Tiểu Thủ Công Nghiệp

Mã quan tâm: VNM(6,252) - MWG(4,566) - FPT(4,471) - FLC(3,735) - VIC(3,664)
CTCP SX - XNK Lâm Sản & Hàng Tiểu Thủ Công NghiệpCTCP SX - XNK Lâm Sản & Hàng Tiểu Thủ Công Nghiệp
5104717
CTCP SX - XNK Lâm Sản & Hàng Tiểu Thủ Công NghiệpCTCP SX - XNK Lâm Sản & Hàng Tiểu Thủ Công Nghiệp1054717
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Bán buôn / Bán buôn hàng tiêu dùng

Ngành cấp 3:

Bán buôn các mặt hàng tiêu dùng khác

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
 
Tải tài liệu
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng tiêu dùng
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 40,000,000,000
Số CP niêm yết 4,000,000
Số CP đang LH 4,000,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán