Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem TFC cũng xem: TTF SMB SVT TDW TET

CTCP Trang

Mã quan tâm: VNM(21,008) - QNS(19,054) - MWG(17,394) - HPG(15,319) - PLX(12,752)
CTCP TrangCTCP Trang
9109933
CTCP TrangCTCP Trang1099933
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất thực phẩm

Ngành cấp 3:

Giết mổ và chế biến thịt động vật

Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 05/10/2018 của HNX

5,500 

0 ( 0.00%)

19/12/2018, 10:09

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa 93
Dư mua 2,000
Dư bán 7,100
Cao 52T 5,700
Thấp 52T 3,900
KLBQ 52T 4,014
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 6
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 

Lịch sử giao dịch

Bảng  Biểu đồ
Từ ngày:   Đến ngày:  

 

Xem

 


Khớp lệnh & Thỏa thuận
  Đầu tư nước ngoài  
  Hiển thị dòng/trang
Xuất dữ liệu MetaStock Excel Word HTML XML  


 


 
Xuất dữ liệu MetaStock Excel Word HTML XML  
+/- Qua 1 tuần +7.84%
+/- Qua 1 tháng +17.02%
+/- Qua 1 Quý +19.73%
+/- Qua 1 Năm -2.22%
+/- Niêm yết -74.86%
Cao nhất 52 tuần (09/03/2018)* 5,718.75
Thấp nhất 52 tuần (01/02/2018)* 3,937.5
KLGD/Ngày (1 tuần) 3,300
KLGD/Ngày (1 tháng) 6,348
KLGD/Ngày (1 quý) 5,163
KLGD/Ngày (1 Năm) 3,998
Nhiều nhất 52 tuần (20/11/2018)* 66,800
Ít nhất 52 tuần (20/07/2018)* 1
 
 
Trong tuần Trong tháng Trong quý Trong năm
 
Từ ngày:   Đến ngày:  
 
  Giá: VNĐ
  KLGD: cp
  Giá: VNĐ
  KLGD: cp

 
Kết quả Trong ngày giao dịch
Biến động giá: ()
Giá cao nhất: VNĐ ()*
Giá thấp nhất: VNĐ ()*
KLGD/ngày: cp
KLGD nhiều nhất: cp ()*
KLGD ít nhất: cp ()*

Ghi chú: Dùng dữ liệu điều chỉnh; (*) Lấy ngày gần nhất
 
Tháng
Tổng số phiên
Tổng KL khớp
Tổng GT khớp
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
 
Quý
Tổng số phiên
Tổng KL khớp
Tổng GT khớp
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
 
Tổng số phiên
Tổng KL khớp
Tổng GT khớp
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán