Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem TAR cũng xem: DBC HHC PVS SHE SKH

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Mã quan tâm: VNM(21,166) - MWG(14,822) - FLC(14,183) - CTG(13,508) - QNS(12,732)
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung AnCTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
6103474
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung AnCTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An1063474
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất thực phẩm

Ngành cấp 3:

Xay sát các loại hạt và hạt có dầu

 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
HNX: Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR)
 
Tải tài liệu
  
TAR: Bản cáo bạch niêm yết năm 2018
  
TAR: Điều lệ năm 2018
  
TAR: BCTC Kiểm toán năm 2017
  
TAR: BCTC 9 tháng đầu năm 2018
  
TAR: BCTC Kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 350,000,000,000
Số CP niêm yết 35,000,000
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán