Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem SSM cũng xem: PMS ITQ VNG SMT VNE

CTCP Chế Tạo Kết Cấu Thép Vneco.SSM

Mã quan tâm: VNM(5,663) - HPG(4,075) - FLC(3,922) - VNB(3,437) - STB(3,286)
CTCP Chế Tạo Kết Cấu Thép Vneco.SSMCTCP Chế Tạo Kết Cấu Thép Vneco.SSM
6106269
CTCP Chế Tạo Kết Cấu Thép Vneco.SSMCTCP Chế Tạo Kết Cấu Thép Vneco.SSM1066269
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp

Ngành cấp 3:

Sản xuất kiến trúc và kết cấu kim loại

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 30/09/2015 của HNX

17,100 

- 1,900 (- 10.00%)

21/04/2017, 02:54

Mở cửa 17,100
Cao nhất 17,100
Thấp nhất 17,100
KLGD 100
Vốn hóa 85
Dư mua 400
Dư bán 4,500
Cao 52T 19,000
Thấp 52T 13,000
KLBQ 52T 3,184
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 12
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
21/04/2017 17,100 -1,900(-10.00%) 100500329--
20/04/2017 19,000 0(0.00%) 2,6007804322,100-
19/04/2017 19,000 +1,400(7.95%) 1462,050650100-
18/04/2017 17,600 -400(-2.22%) 5,5001,575971300-
17/04/2017 18,000 +500(2.86%) 200200513200-
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
SSM: Báo cáo tài chính quý 1/2017
SSM: Báo cáo thường niên 2016
SSM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited
SSM: Báo cáo tài chính năm 2016
SSM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. trả cổ tức bằng tiền mặt
 
Tải tài liệu
  
SSM: BCTC quý 1 năm 2017
  
SSM: Báo cáo thường niên năm 2016
  
SSM: BCTC Kiểm toán năm 2016
  
SSM: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ và trả cổ tức năm 2017
  
SSM: Báo cáo tình hình quản trị năm 2016
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp
Ngày niêm yết 17/11/2008
Vốn điều lệ 55,010,240,000
Số CP niêm yết 5,501,024
Số CP đang LH 4,947,477
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán