Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem SDY cũng xem: DDM DST FCC L44 RAT

CTCP Xi măng Sông Đà Yaly

Mã quan tâm: VNM(20,191) - MWG(17,759) - HPG(16,534) - VPB(16,468) - PLX(16,048)
CTCP Xi măng Sông Đà YalyCTCP Xi măng Sông Đà Yaly
6105968
CTCP Xi măng Sông Đà YalyCTCP Xi măng Sông Đà Yaly1065968
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim

Ngành cấp 3:

Sản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông


7,500 

0 ( 0.00%)

22/06/2018, 03:04

Mở cửa 7,500
Cao nhất 7,500
Thấp nhất 7,500
KLGD
Vốn hóa 34
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 7,500
Thấp 52T 3,900
KLBQ 52T 2,451
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 603
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
22/06/2018 7,500 0(0.00%) 0----
21/06/2018 7,500 0(0.00%) 0----
20/06/2018 7,500 0(0.00%) 0----
19/06/2018 7,500 0(0.00%) 0----
18/06/2018 7,500 0(0.00%) 0----
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
SDY: Báo cáo thường niên 2017
SDY: Thay đổi nhân sự
SDY: Thay đổi nhân sự
SDY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
SDY: Thay đổi nhân sự
 
Tải tài liệu
  
SDY: Báo cáo thường niên năm 2017
  
SDY: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
  
SDY: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018
  
SDY: BCTC quý 1 năm 2018
  
SDY: Giải trình kết quả kinh doanh Kiểm toán năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim
Ngày niêm yết 09/06/2017
Vốn điều lệ 45,000,000,000
Số CP niêm yết 4,500,000
Số CP đang LH 4,500,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán