Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem S33 cũng xem: SGDIAMOND S72 BDG PHUOCANCOFFEE SKG

CTCP Mía đường 333

Mã quan tâm: QNS(23,288) - VNM(21,285) - MBB(15,700) - PLX(15,108) - MWG(14,308)
CTCP Mía đường 333CTCP Mía đường 333
5106842
CTCP Mía đường 333CTCP Mía đường 3331056842
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất thực phẩm

Ngành cấp 3:

Sản xuất đường và bánh kẹo


29,300 

0 ( 0.00%)

22/10/2018, 03:03

Mở cửa 29,300
Cao nhất 29,300
Thấp nhất 29,300
KLGD
Vốn hóa 244
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 31,000
Thấp 52T 25,000
KLBQ 52T 2,022
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 12
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
22/10/2018 29,300 0(0.00%) 0----
19/10/2018 29,300 0(0.00%) 0----
18/10/2018 29,300 0(0.00%) 0----
17/10/2018 29,300 0(0.00%) 0----
16/10/2018 29,300 0(0.00%) 0----
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
S33: Báo cáo thường niên 2018
S33: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
S33: Thay đổi nhân sự
S33: Báo cáo tài chính năm 2018
S33: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018
 
Tải tài liệu
  
S33: Báo cáo thường niên năm 2018
  
S33: Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018
  
S33: BCTC Kiểm toán năm 2018
  
S33: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  
S33: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngày niêm yết 29/12/2010
Vốn điều lệ 83,314,090,000
Số CP niêm yết 8,331,409
Số CP đang LH 8,331,409
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán