Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem PVC cũng xem: PVS PVD PVB GAS PXS

TCT Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

Mã quan tâm: VNM(23,096) - QNS(20,894) - VIC(20,288) - PLX(18,677) - CTG(17,225)
TCT Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCPTCT Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
7101131
TCT Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCPTCT Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP1071131
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Khai khoáng / Các hoạt động hỗ trợ Khai khoáng

Ngành cấp 3:

Các hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt

Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ theo Thông báo số 311/TB-SGDHN ngày 09/04/2018 của HNX

Đang bị kiểm soát

6,200 

- 300 (- 4.62%)

22/05/2018, 02:59

Mở cửa 6,500
Cao nhất 6,500
Thấp nhất 6,100
KLGD 146,910
Vốn hóa 310
Dư mua 72,290
Dư bán 68,490
Cao 52T 14,100
Thấp 52T 5,700
KLBQ 52T 291,874
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 27
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
22/05/2018 6,200 -300(-4.62%) 146,9102,1494,064-800
21/05/2018 6,500 -100(-1.52%) 42,4502,2433,020--
18/05/2018 6,600 -100(-1.49%) 53,9002,4413,533--
17/05/2018 6,700 +100(1.52%) 76,0303,1532,939-3,500
16/05/2018 6,600 -100(-1.49%) 36,9231,7583,394100-
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
PVC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
PVC: Thay đổi nhân sự
PVC: Thay đổi nhân sự
PVC: Báo cáo tài chính quý 1/2018
PVC: Báo cáo tài chính quý 1/2018 (công ty mẹ)
 
Tải tài liệu
  
PVC: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
  
PVC: BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2018
  
PVC: BCTC Công ty mẹ quý 1 năm 2018
  
PVC: Báo cáo thường niên năm 2017
  
PVC: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Khai khoáng
Ngành Các hoạt động hỗ trợ Khai khoáng
Ngày niêm yết 15/11/2007
Vốn điều lệ 500,000,000,000
Số CP niêm yết 50,000,000
Số CP đang LH 50,000,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán