Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem PNS cũng xem: BVS FLC FSC HVG ROS

CTCP Chứng Khoán Phương Nam

Mã quan tâm: VNM(6,252) - MWG(4,566) - FPT(4,471) - FLC(3,735) - VIC(3,664)
CTCP Chứng Khoán Phương NamCTCP Chứng Khoán Phương Nam
9106648
CTCP Chứng Khoán Phương NamCTCP Chứng Khoán Phương Nam1096648
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
PNS: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ
PNS: Một cá nhân đã chuyển nhượng hơn 3.36 triệu cp cho ông Trần Quang Phi
PNS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
PNS: Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo tài chính bán niên năm 2016
 
Tải tài liệu
  
PNS: Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2017
  
PNS: BCTC quý 3 năm 2017
  
PNS: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2017
  
PNS: Giải trình kết quả kinh doanh Soát xét 6 tháng đầu năm 2017
  
PNS: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 6 năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 40,000,000,000
Số CP niêm yết 0
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán