Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem PNS cũng xem: FLC HAG KBT NVB NVS

CTCP Chứng Khoán Phương Nam

Mã quan tâm: VNM(3,070) - HHS(2,758) - KDC(2,689) - FLC(2,569) - SHA(2,552)
CTCP Chứng Khoán Phương NamCTCP Chứng Khoán Phương Nam
9101617
CTCP Chứng Khoán Phương NamCTCP Chứng Khoán Phương Nam1091617
Nhóm ngành:

Tài chính và bảo hiểm

Ngành:

Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2015
Chứng khoán Phương Nam: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 và giải trình chênh lệch lợi nhuận
Chứng khoán Phương Nam: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015
PNS: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Sài Gòn
Thay đổi người đứng đầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam - Chi nhánh Sài Gòn
 
Tải tài liệu
  
PNS: BCTC quý 2 năm 2015
  
PNS: BCTC quý 1 năm 2015
  
PNS: Báo cáo thường niên năm 2014
  
PNS: BCTC Kiểm toán năm 2014
  
PNS: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 40,000,000,000
Số CP niêm yết 0
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán