Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem PNS cũng xem: MBB VIC VJC VNM VNP

CTCP Chứng khoán Funan

Mã quan tâm: VNM(22,687) - QNS(21,207) - VIC(19,564) - PLX(18,942) - CTG(17,611)
CTCP Chứng khoán FunanCTCP Chứng khoán Funan
8104580
CTCP Chứng khoán FunanCTCP Chứng khoán Funan1084580
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
PNS: Giấy phép điều chỉnh thay đổi tên công ty
PNS: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động chức vụ Tổng Giám đốc
PNS: Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
PNS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ
PNS: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ
 
Tải tài liệu
  
PNS: Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018
  
PNS: BCTC quý 1 năm 2018
  
PNS: Báo cáo thường niên năm 2017
  
PNS: BCTC Kiểm toán năm 2017
  
PNS: Giải trình kết quả kinh doanh Kiểm toán năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 40,000,000,000
Số CP niêm yết 0
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán