Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP Chứng Khoán Phương Nam

Mã quan tâm: VNM(3,329) - HAG(2,478) - FLC(2,235) - LUT(2,121) - MWG(2,078)
CTCP Chứng Khoán Phương NamCTCP Chứng Khoán Phương Nam
9104383
CTCP Chứng Khoán Phương NamCTCP Chứng Khoán Phương Nam1094383
Nhóm ngành:

Tài chính và bảo hiểm

Ngành:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
PNS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 29/4/2016
PNS: Báo cáo thường niên năm 2015
PNS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2015 so với năm 2014
PNS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015
PNS: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015
 
Tải tài liệu
  
PNS: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2016
  
PNS: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016
  
PNS: BCTC quý 1 năm 2016
  
PNS: Báo cáo thường niên năm 2015
  
PNS: BCTC Kiểm toán năm 2015
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 40,000,000,000
Số CP niêm yết 0
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán