Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem ORS cũng xem: CSC LLM PCE PCG PCN

CTCP Chứng khoán Phương Đông

Mã quan tâm: VNM(21,166) - MWG(14,822) - FLC(14,183) - CTG(13,508) - QNS(12,732)
CTCP Chứng khoán Phương ĐôngCTCP Chứng khoán Phương Đông
5109085
CTCP Chứng khoán Phương ĐôngCTCP Chứng khoán Phương Đông1059085
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán và hàng hóa

Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/01/2019 của HNX

Đang bị kiểm soát

3,100 

0 ( 0.00%)

18/01/2019, 03:01

Mở cửa 3,100
Cao nhất 3,100
Thấp nhất 3,100
KLGD
Vốn hóa 74
Dư mua
Dư bán 13,400
Cao 52T 3,600
Thấp 52T 2,000
KLBQ 52T 10,870
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 37
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
18/01/2019 3,100 0(0.00%) 0-4,466.67--
17/01/2019 3,100 0(0.00%) 0-5,450--
16/01/2019 3,100 +200(6.90%) 5005006,100--
15/01/2019 2,900 -100(-3.33%) 4,1001,766.674,437.5--
14/01/2019 3,000 -200(-6.25%) 3,9001,9503,380--
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
ORS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
ORS: Điều lệ tổ chức và hoạt động
ORS: Quy chế nội bộ về quản trị công ty
ORS: Quy chế nội bộ về quản trị năm 2019_đã sử đổi, bổ sung
ORS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
 
Tải tài liệu
  
ORS: Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2019
  
ORS: Điều lệ năm 2019
  
ORS: Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT
  
ORS: BCTC quý 3 năm 2018
  
ORS: Nghị quyết Hội đồng quản trị chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết 12/07/2010
Vốn điều lệ 240,000,000,000
Số CP niêm yết 24,000,000
Số CP đang LH 24,000,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán