Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP Chứng Khoán Quốc Gia

Mã quan tâm: IJC(2,767) - HPG(2,755) - HCM(2,644) - GAS(2,589) - FBA(2,454)
CTCP Chứng Khoán Quốc GiaCTCP Chứng Khoán Quốc Gia
8107486
CTCP Chứng Khoán Quốc GiaCTCP Chứng Khoán Quốc Gia1087486
Nhóm ngành:

Tài chính và bảo hiểm

Ngành:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
NSI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015
Chứng khoán Quốc gia: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015
NSI: Thông báo thay đổi Phó Tổng Giám đốc
Tái bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015
 
Tải tài liệu
  
NSI: Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
  
NSI: Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2015
  
NSI: BCTC quý 4 năm 2015
  
NSI: BCTC quý 3 năm 2015
  
NSI: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2015
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 170,000,000,000
Số CP niêm yết 5,000,000
Số CP đang LH 5,000,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán