Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem NSI cũng xem: APG APSC PCS SBBS VC3

CTCP Chứng Khoán Quốc Gia

Mã quan tâm: HHS(3,096) - JVC(3,032) - HAG(2,750) - FLC(2,646) - VNM(2,638)
CTCP Chứng Khoán Quốc GiaCTCP Chứng Khoán Quốc Gia
8101136
CTCP Chứng Khoán Quốc GiaCTCP Chứng Khoán Quốc Gia1081136
Nhóm ngành:

Tài chính và bảo hiểm

Ngành:

Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
NSI: Thông báo quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ
Chứng khoán quốc gia: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
NSI: Báo cáo thường niên năm 2014
Báo cáo thường niên năm 2014
 
Tải tài liệu
  
NSI: BCTC quý 1 năm 2015
  
NSI: Báo cáo thường niên năm 2014
  
NSI: BCTC Kiểm toán năm 2014
  
NSI: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014
  
NSI: BCTC quý 4 năm 2014
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 170,000,000,000
Số CP niêm yết 5,000,000
Số CP đang LH 5,000,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán