Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem NSI cũng xem: BII CII KSA PPI

CTCP Chứng khoán Quốc Gia

Mã quan tâm: CTG(22,223) - QNS(19,902) - VNM(17,687) - HVN(17,472) - STB(16,933)
CTCP Chứng khoán Quốc GiaCTCP Chứng khoán Quốc Gia
9108478
CTCP Chứng khoán Quốc GiaCTCP Chứng khoán Quốc Gia1098478
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
NSI: Báo cáo thường niên năm 2017
NSI: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
NSI: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
NSI: Báo cáo thường niên năm 2016
NSI: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016
 
Tải tài liệu
  
NSI: Báo cáo thường niên năm 2017
  
NSI: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 12 năm 2017
  
NSI: BCTC Kiểm toán năm 2017
  
NSI: BCTC quý 4 năm 2017
  
NSI: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 170,000,000,000
Số CP niêm yết 5,000,000
Số CP đang LH 5,000,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán