Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem MTV cũng xem: AMD CAV CTC EIB HDC

CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Mã quan tâm: VNM(19,869) - MWG(18,813) - HPG(17,837) - PLX(17,026) - VCB(16,893)
CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng TàuCTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu
9105313
CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng TàuCTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu1095313
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, an ninh, kiểm định…) - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải / Dịch vụ quản lý và tái chế chất thải

Ngành cấp 3:

Thu gom chất thải


13,800 

1,800 ( 15.00%)

18/06/2018, 03:02

Mở cửa 13,800
Cao nhất 13,800
Thấp nhất 13,800
KLGD 100
Vốn hóa 75
Dư mua 1,200
Dư bán
Cao 52T 15,200
Thấp 52T 10,600
KLBQ 52T 151
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 0
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
18/06/2018 13,800 +1,800(15.00%) 100325100--
15/06/2018 12,000 0(0.00%) 0----
14/06/2018 12,000 0(0.00%) 0----
13/06/2018 12,000 -1,900(-13.67%) 100850160-100
12/06/2018 13,900 +1,800(14.88%) 1,0002641,000--
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
VCW: Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 2,000,000 CP
TVC: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 800,000 CP
TVC: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 500,000 CP
PIC: HĐQT chấp thuận hợp đồng thí nghiệm định kỳ với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung (đơn vị thành viên của Tổng công ty điện lực miền trung)
SHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư tổng hợp Lê Gia
 
Tải tài liệu
  
MTV: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018
  
MTV: Báo cáo thường niên năm 2017
  
MTV: BCTC Kiểm toán năm 2017
  
MTV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  
MTV: KSB: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp KSB
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, an ninh, kiểm định…) - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải
Ngành Dịch vụ quản lý và tái chế chất thải
Ngày niêm yết 16/08/2017
Vốn điều lệ 54,000,000,000
Số CP niêm yết 5,400,000
Số CP đang LH 5,400,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán