Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem MBS cũng xem: BVS ACBS HCM SSI SHBS

CTCP Chứng Khoán MB

Mã quan tâm: VNM(2,614) - KDC(2,590) - MWG(2,407) - FLC(2,360) - LUT(2,319)
CTCP Chứng Khoán MBCTCP Chứng Khoán MB
8108905
CTCP Chứng Khoán MBCTCP Chứng Khoán MB1088905
Nhóm ngành:

Tài chính và bảo hiểm

Ngành:

Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
MBS: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014
CEO: MBS đã mua 600,000 cp
MBS: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014
MBS vẫn chưa bán được 2.6 triệu cp MCG
MBS đăng ký mua 600,000 cp CEO
 
Tải tài liệu
  
MBS: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014
  
MBS: Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014
  
MBS: BCTC quý 4 năm 2014
  
MBS: BCTC quý 3 năm 2014
  
MBS: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2014
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 1,221,242,800,000
Số CP niêm yết 42,000,000
Số CP đang LH 42,000,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán