Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem LUT cũng xem: ACB DCS DRC DXG HUT

CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Mã quan tâm: VNM(26,818) - HPG(26,162) - MWG(17,541) - VIC(16,823) - CTG(16,637)
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương TàiCTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài
910988
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương TàiCTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài109988
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Xây dựng và Bất động sản / Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Ngành cấp 3:

Xây dựng cầu đường, đường cao tốc

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/01/2019 của HNX

2,200 

- 100 (- 4.35%)

22/02/2019, 03:03

Mở cửa 2,200
Cao nhất 2,200
Thấp nhất 2,200
KLGD 500
Vốn hóa 33
Dư mua 2,900
Dư bán 1,700
Cao 52T 4,600
Thấp 52T 1,600
KLBQ 52T 5,272
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 19
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Xem theo   Đơn vị tính  
Xem
 
CKT: Chưa kiểm toán KT: Kiểm toán SX: Soát xét HN: Hợp nhất CTM: Công ty mẹ ĐL: Đơn lẻ
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán