Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem LUT cũng xem: LTC MAC NGC CTP BCM

CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Mã quan tâm: VNM(21,469) - MWG(17,878) - QNS(17,374) - FLC(14,885) - PLX(14,584)
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương TàiCTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài
8106252
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương TàiCTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài1086252
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Xây dựng và Bất động sản / Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Ngành cấp 3:

Xây dựng cầu đường, đường cao tốc

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 05/10/2018 của HNX

2,900 

200 ( 7.41%)

20/11/2018, 03:00

Mở cửa 2,700
Cao nhất 2,900
Thấp nhất 2,700
KLGD 500
Vốn hóa 43
Dư mua 4,700
Dư bán 6,100
Cao 52T 3,600
Thấp 52T 1,500
KLBQ 52T 8,284
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 22
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Xem theo   Đơn vị tính  
Xem
 
CKT: Chưa kiểm toán KT: Kiểm toán SX: Soát xét HN: Hợp nhất CTM: Công ty mẹ ĐL: Đơn lẻ
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán