Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem LICOGI cũng xem: LCG LIG MBB BCI EID

TCT LICOGI - CTCP

Mã quan tâm: VNM(6,428) - FLC(4,139) - HAG(3,984) - VNB(3,645) - HPG(3,602)
TCT LICOGI - CTCPTCT LICOGI - CTCP
5101707
TCT LICOGI - CTCPTCT LICOGI - CTCP1051707
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

/

Ngành cấp 3:

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
ĐHĐCĐ LICOGI 16: Dừng rót vốn vào BĐS, tập trung cho hạ tầng
IPO Licogi: Đấu giá thành công 21 triệu cp với giá trung bình 10,006 đồng/cp
 
Tải tài liệu
  
LICOGI: Tài liệu đại hội cổ đông lần thứ nhất
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng nhà cửa, cao ốc
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 900,000,000,000
Số CP niêm yết 0
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán