Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem GPBank cũng xem: AGRIBANK VBSP VDB OCEANBANK SCB

Ngân Hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu

Mã quan tâm: VNM(5,829) - MWG(5,138) - HPG(4,375) - FLC(4,313) - PLX(3,719)
Ngân Hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn CầuNgân Hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu
5101818
Ngân Hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn CầuNgân Hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu1051818
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
Vốn ngoại rộng cửa tái cơ cấu ngân hàng yếu kém
Ocean Bank đã được bán cho một đối tác nước ngoài trong khu vực châu Á
GPBank đã bán bớt 1.35 triệu cp PVR
GPBank thoái toàn bộ 2.54% vốn tại PVR
GPBank đã thoái hết 8.87% vốn POT
 
Tải tài liệu
  
GPBank: Báo cáo thường niên năm 2010
  
GPBank: Điều lệ
  
GPBank: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011
  
GPBank: BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2010
  
GPBank: Bản cáo bạch
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch Khác
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 3,018,000,000,000
Số CP niêm yết 200,000,000
Số CP đang LH 200,000,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán