Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem FPTS cũng xem: NCT LHG SD2 SKG VND

CTCP Chứng Khoán FPT

Mã quan tâm: VNM(3,088) - HAG(2,768) - FLC(2,567) - LUT(2,096) - HHS(2,075)
CTCP Chứng Khoán FPTCTCP Chứng Khoán FPT
7101130
CTCP Chứng Khoán FPTCTCP Chứng Khoán FPT1071130
Nhóm ngành:

Tài chính và bảo hiểm

Ngành:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
Ngày Giá mua cao nhất Giá bán thấp nhất Giá thực hiện gần nhất
29/04/2016 12,500 12,500 12,500
28/04/2016 12,500 12,500 12,500
27/04/2016 12,500 12,500 12,500
26/04/2016 12,500 12,500 12,500
25/04/2016 12,500 12,500 12,500
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
FPTS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2015 bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
FPTS: Thông báo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
FPTS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2015
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 
Tải tài liệu
  
FPTS: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2016
  
FPTS: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016
  
FPTS: Báo cáo thường niên năm 2015
  
FPTS: BCTC Kiểm toán năm 2015
  
FPTS: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 12 năm 2015
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 806,648,700,000
Số CP niêm yết 73,332,390
Số CP đang LH 73,332,390
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán