Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem APP cũng xem: PLC PLX DCM ABT MHL

CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ

Mã quan tâm: VNM(5,663) - HPG(4,075) - FLC(3,922) - VNB(3,437) - STB(3,286)
CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu MỏCTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ
8103107
CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu MỏCTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ1083107
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất xăng dầu và than đá

Ngành cấp 3:

Sản xuất sản phẩm xăng dầu và than đá khác

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 30/09/2015 của HNX

8,900 

800 ( 9.88%)

21/04/2017, 02:54

Mở cửa 8,900
Cao nhất 8,900
Thấp nhất 8,900
KLGD 100
Vốn hóa 37
Dư mua 5,000
Dư bán
Cao 52T 10,900
Thấp 52T 8,100
KLBQ 52T 309
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 4
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
21/04/2017 8,900 +800(9.88%) 1001,700100--
20/04/2017 8,100 0(0.00%) 08,400---
19/04/2017 8,100 0(0.00%) 02,500---
18/04/2017 8,100 0(0.00%) 04,200---
17/04/2017 8,100 0(0.00%) 04,450---
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
APP: Báo cáo tài chính quý 1/2017
APP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
APP: Báo cáo thường niên 2016
APP: Báo cáo tài chính năm 2016
APP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. trả cổ tức bằng tiền mặt
 
Tải tài liệu
  
APP: BCTC quý 1 năm 2017
  
APP: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  
APP: Báo cáo thường niên năm 2016
  
APP: Giải trình kết quả kinh doanh Kiểm toán năm 2016
  
APP: BCTC Kiểm toán năm 2016
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất xăng dầu và than đá
Ngày niêm yết 05/10/2010
Vốn điều lệ 39,639,600,000
Số CP niêm yết 4,201,682
Số CP đang LH 4,201,682
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán