Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem ACBS cũng xem: DHG SHI SSI VCBS VGG

CT TNHH Chứng Khoán ACB

Mã quan tâm: VNM(5,829) - MWG(5,138) - HPG(4,375) - FLC(4,313) - PLX(3,719)
CT TNHH Chứng Khoán ACBCT TNHH Chứng Khoán ACB
9105658
CT TNHH Chứng Khoán ACBCT TNHH Chứng Khoán ACB1095658
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
Thị phần môi giới HOSE quý 3/2017: FPTS, ACBS vào, ART và VCBS rớt khỏi top 10
ACBS: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận thay đổi Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn
BSG: ACBS bán 6.2 triệu cp, một cá nhân lại gom vào
ACBS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
ACBS: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (kèm giấy phép điều chỉnh)
 
Tải tài liệu
  
ACBS: Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất quý 3 năm 2017
  
ACBS: BCTC Công ty mẹ quý 3 năm 2017
  
ACBS: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2017
  
ACBS: Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2017
  
ACBS: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 6 năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch Khác
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 1,500,000,000,000
Số CP niêm yết 150,000,000
Số CP đang LH 150,000,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán