Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem ACBS cũng xem: FPT VPB VIC VCI ACB

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Mã quan tâm: VNM(22,211) - QNS(20,984) - VIC(19,262) - PLX(18,973) - CTG(18,077)
Công ty TNHH Chứng khoán ACBCông ty TNHH Chứng khoán ACB
8103595
Công ty TNHH Chứng khoán ACBCông ty TNHH Chứng khoán ACB1083595
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
ACBS: Báo cáo thường niên năm 2017
ACBS: Thông báo thay đổi thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
ACBS: Quyết định của HĐTV về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2018
Tổng Giám đốc HAG: ACBS không bán giải chấp 5.3 triệu cp HNG
ACBS phát hành riêng lẻ 170 tỷ đồng trái phiếu đợt 2/2017
 
Tải tài liệu
  
ACBS: BCTC Công ty mẹ quý 1 năm 2018
  
ACBS: BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2018
  
ACBS: Báo cáo thường niên năm 2017
  
ACBS: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 12 năm 2017
  
ACBS: BCTC Công ty mẹ Kiểm toán năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch Khác
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 1,500,000,000,000
Số CP niêm yết 150,000,000
Số CP đang LH 150,000,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán