Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem ACBS cũng xem: GPBank MHB Vietbank AIA VND

CT TNHH Chứng Khoán ACB

Mã quan tâm: VNM(3,054) - MWG(2,817) - LUT(2,220) - FLC(2,133) - HHS(2,113)
CT TNHH Chứng Khoán ACBCT TNHH Chứng Khoán ACB
5102428
CT TNHH Chứng Khoán ACBCT TNHH Chứng Khoán ACB1052428
Nhóm ngành:

Tài chính và bảo hiểm

Ngành:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
ACBS: Thông báo thay đổi Kế toán trưởng
ACBS: Thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Sàn giao dịch chứng khoán ảo – SSX 2016 đã diễn ra thành công
Bà Lê Thị Phương Dung thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc ACBS
Thị phần môi giới quý 1 tại HNX: ACBS rớt, BVS vào top 10
 
Tải tài liệu
  
ACBS: BCTC Công ty mẹ quý 1 năm 2016
  
ACBS: BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2016
  
ACBS: Báo cáo thường niên năm 2015
  
ACBS: BCTC Công ty mẹ Kiểm toán năm 2015
  
ACBS: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2015
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch Khác
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 1,500,000,000,000
Số CP niêm yết 150,000,000
Số CP đang LH 150,000,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán